zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » שבט שליט » ידיעת חדשות

פורסמו תאריכי מחנה קיץ 2017 פורסם על ידי שבט שליט
בתאריך 15/3/2017

תאריכי מסגרת מחנה הקיץ השנה (2017)

שכבה צעירה:

כתות ח' 2/7 עד 7/7

כתות ז' 3/7 עד 7/7

כתות ו' 3/7 עד 7/7

כתות ה' 4/7 עד 7/7

כתות ד' 3/7 עד 6/7

שכבה בוגרת ( ט', י' ) 30/6 עד 8/7