zofim.org.il
  
 


 
מחלקת נוער וקהילה
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת נוער וקהילה » ארכיון הכתבות » כתבה: "בואו נעביר את זה הלאה"

תמונת מגזין "בואו נעביר את זה הלאה" פורסם על ידי עלווה דפני
בתאריך 27/7/2011
בכתבה זו צפו 2765 גולשים

 

השגרירים הטובים ביותר לתרומתה של תנועת הצופים בחברה הישראלית הינם בוגרי התנועה, אשר ספגו את ערכיה וגדלו להיות דור מוביל ומנהיג בחברה הישראלית. רבים מכם, בוגרי התנועה, נמצאים בתפקידים חברתיים משמעותיים, משתלבים בשוק העבודה הישראלי וערים לצרכים הקיימים בחברה.
 
מחלקת נוער וקהילה פועלת מתוך תפיסה, כי עליה להוות מסגרת נורמטיבית, חינוכית וערכית, לנערים ונערות נוספים בפריפריה, לבני נוער החיים במסגרות סגורות בה ובכלל וכך למצב התנועה כתנועת נוער נגישה ופתוחה לכל ילד וילדה, נער ונערה.
 
המחלקה פועלת למען פיתוח וביסוס של שבטים קהילתיים בפריפריה; שילובם של ילדים, נערים ונערות ממסגרות שונות (כגון: הוסטלים, בתים חמים, מועדונים וכד') במסגרת פעילות צופית ובפעילות השבטית/ הנהגתית, כחלק מהטמעת מודל ה"שבט הקהילתי" בפריפריה.
לאחר שיחות רבות עם בעלי תפקידים שונים הפועלים במערכת החינוך הבלתי פורמאלית בכלל ובשבטי הפריפריה בפרט, גיבשנו מספר דרכים לשיפור הפעילות התנועתית בפריפריה:
·   להטמיע תוכנית חינוכית המעודדת את החניכים למעורבות סביבתית- חברתית ולקיחת אחריות
·  חיזוק הקשר עם הרשויות
·   קידום ועידוד למעורבות ההורים בשבט
·  הטמעת מודל השבט הקהילתי - למען צמצום הפערים הלימודיים והחברתיים בשכבת הנעורים.
·  שילוב מרכז / מדריך בוגר בשבטי הפריפריה כשותף לעבודת הקומונות.
·  שיתופי פעולה עם עמותות / ארגונים הפועלים עם בני נוער בקהילה- בשנים האחרונות ישנם מחקרים שונים המוכיחים כי קהילה המעודדות שיתופי פעולה בין ארגונים הפועלים בה, עומדת ביעדיה. גם אנו מבינים כי ככל שהשבט ישכיל לשתף פעולה עם ארגוני נוער ומסגרות נוער בקהילה ראשית, יחשוף עצמו לבני נוער נוספים ושנית ישפיעה באופן רחב ומעמיק יותר על בני הנוער נוספים בקהילה.
 
מתוך אמונה כי "פעם צופה תמיד צופה", אנו סבורים כי גם אתם שותפים לחזון המחלקה, לשילוב בני נוער מהפריפריה בכלל ובני נוער בסיכון בפרט בתוך התנועה, על מנת שגם הם יזכו ל"מתנת החיים" שאנו זכינו וקבלנו בצופים.
מתוך אותה תפיסה משותפת נשמח לקיים שיתופי פעולה עם מסגרות העבודה, בהם את או אתה משתלבים, נשמח לכל רעיון או יוזמה אשר יפתחו צוהר לילדים ובני נוער נוספים להשתלב בתנועה.
 עלווה דפני,
מנהלת מחלקת נוער וקהילה
תנועת הצופים
054-2440634

פרסם כתבה »