zofim.org.il
  
 


 
מחלקת נוער וקהילה
חץ  לוח קבצים דף הבית » מחלקת נוער וקהילה » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ איתור צרכים בקהילה    (103 KB)
טיוטא ראשונה של תהליך איתור צרכים בקהילהץ נשמח להערות ותגובות...

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מודל הבנת סיטואציה    (26 KB)
מודל שעבדנו עליו בסמינר בחצבה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ נוער בסיכון - ויקיפדיה    (43 KB)
הבאתי לכאן את המושג "נוער סיכון" מתוך ויקיפדיה..לפעמים זה טוב להיזכר במושגים היבשים.
פרקטי ושימושי - לשימושכם !

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תדריך להקמת קבוצה בקהילה    (155 KB)
שלבים לבניית קבוצת צופים בשיתוף פעולה עם מסגרות בקהילה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תיק חפיפה בית לילך    (427 KB)
תיק חפיפה כולל מאגר פעולות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אוסף פעילויות לנוער בסיכון    (312 KB)
אוסף פעילויות לקבוצות של נוער בסיכון שנכתב ע"י ש"ש

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הטמעת תוכנית לאחריות סביבתית: מודל חיפוש העמקה הפקה    (28 KB)
מודל עבודה - כיצד אני מוצא מה מעניין את הקבוצה שלי? איך אני מפתח מודעות סביבתית.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הטמעת תוכנית לאחריות סביבתית: צוות קהילה    (135 KB)
מה תפקיד צוות קהילה? הגדרת תפקיד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הכרות עם השבט הקהילתי    (137 KB)
פעולה כללית לשכב"ג ולבעלי תפקידים שעוסקת בשבט הקהילתי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המשכיות: עקרונות     (27 KB)
איך מייצרים המשכיות בצורה נכונה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המשכיות: תוכנית עבודה    (21 KB)
אחד העקרנות הינו תוכנית עבודה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ השבט הקהילתי לשכב"ג    (208 KB)
מערך עם תוספות שעוסק בשבט הקהילתי ומיועד לשכב"ג

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מדדים להצלחה בפריפריה    (138 KB)
מדדים להצלחה בפריפריה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מעורבות הורים: ביקורי בית כיצד?!    (75 KB)
כיצד אנו נערכים לביקורי בית.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פריפריה ונוער בסיכון    (128 KB)
מיהם נוןער בסיכון? מה הרלוונטיות לתנועת הצופים? על שבט קהילתי ונוער בסיכון!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ צמצום פערים חברתיים לימודיים: הקמת מרכז למידה     (228 KB)
החלטתם להקים מרכז למידה איך תעשו זאת?
טיפים רעיונות ודרכי עבודה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ צמצום פערים חברתיים לימודיים: הקמת מרכז למידה     (403 KB)
מצגת

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ צמצום פערים חברתיים לימודיים: הקמת קבוצת רחוב/שכונה    (156 KB)
הקמת קבוצת רחוב דגשים רעיונות ודרכי עבודה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ צמצום פערים חברתיים לימודיים: הקמת קייטנה     (365 KB)
הגיע החופש רוצים להקים קייטנה לידי השבט/השכונה. רעיונות ודרכי עבודה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קובץ פעולות ע"פ סיפורו של לוטן סילוון ז"ל    (156 KB)
קובץ פעולות לנוער בסיכון שנכתב ע"י ש"ש בחוות לוטן, 2007

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קשר עם רשויות: מיפוי קהילה    (540 KB)
איך מבצעים תהליך של מיפוי בקהילה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיתוף פעולה עמותות ואירגונים: מודל 8 שבועות     (144 KB)
איך יוצרים קשר עם ארגון? איך מייצרים המשכיות?

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תדריך להקמת קייטנה 2012    (419 KB)
חוברת תדריך להקמת קייטנה 2012

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תוכנית חינוכית    (62 KB)
תוכנית חינוכית לקבוצות צופים של נוער בסיכון המפרטת את המטרות, הרציונל והתהליך השנתי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תפקיד תנועת הצופים בפריפריה - מחזון למעשה    (124 KB)
תפקיד תנועת הצופים בפריפריה - מחזון למעשה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ